Πιστοποίηση ISO

Τον Σεπτέμβριο 2013 η εταιρία VioTrans πιστοποιήθηκε με την τριπλή πιστοποίηση για Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης ISO, Ποιότητα, Περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας, που εκδίδεται από RINA SIMTEX OC, ο οργανισμός ελέγχου και πιστοποίησης του ιταλικού ομίλου RINA.

 

Οι τρεις πιστοποιήσεις αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 9001 για την Ποιότητα, ISO 14001 για το Περιβάλλον, και OHSAS 18001 για την Ασφάλεια και την Υγεία στο χώρο Εργασίας.

Η απόκτηση αυτής της τριπλής πιστοποίησης είναι ανταμοιβή των προσπαθειών της ομάδας της VioTrans για την εφαρμογή πολιτικών, διεργασιών και διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς και απαιτήσεων της Εταιρείας πιστοποιήσεων και αφορούν τους τρεις τομείς: την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Ασφάλεια και την Υγεία στο χώρο Εργασίας. Η πιστοποίηση αυτή μας προωθεί και μας προτείνει ταυτόχρονα ως αξιόπιστος εταίρος, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους συνεργάτες μας. Αυτές οι πιστοποιήσεις μας τονώνουν και να μας ενθαρρύνουν να επιμένουμε στις θετικές εξελίξεις και στην συνεχή φροντίδα να οικοδομούμε γερά θεμέλια για την επιχείρησή μας.