Θέλω ένα απόσπασμα

Προϊόντα υψηλής αξίας

Η εταιρία VioTrans εκτελεί και μεταφορές τύπου φορτίου HVTT (High Value Theft Targeted) υψηλής αξίας φορτίου και υψηλού κινδύνου κλοπής σε ειδικές συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με τις προδιαγραφές TAPA TSR επίπεδο 1. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο αυτό.

 

Για οποιαδήποτε προσφορά σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφορών τύπου μεταφορών ελεγχόμενης θερμοκρασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το logistica@viotransgrup.ro ή χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Θέλω Προσφορά.